Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Ценоразпис

На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

О П Р Е Д Е Л Я М

Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, считано от ...01.2015 г.

Име на услугата

Цена/лв.

Неврофизиологични изследванияЕЕГ

40.00 лв.

ЕЕГ с консултация и лечение

70.00 лв.

ЕЕГ и мозъчна картография

60.00 лв.

ЕЕГ видео 12 ч.

190.00 лв.

ЕЕГ видео 4 ч.

110.00 лв.

ЕЕГ видео 8 ч.

150.00 лв.

ЕЕГ видео до 3 ч.

100.00 лв.+10.00 лв. за всеки следващ час

Пълна полисомнография

400.00 лв.

Дихателна полиграфия

200.00 лв.

CPAP - титрация

100.00 лв.

Холтер ЕЕГ 24 ч.

150.00 лв.

Зрителни евокирани потенциали

30.00 лв.

Слухови евокирани потенциали

30.00 лв.

Соматосензорни евокирани потенциали

40.00 лв.

Зрителни евокирани потенциали и слухови евокирани потенциали при един пациент

50.00 лв.

ЕМГ

50.00 лв.

Еднократни електроди за ЕМГ

30.00 лв.

Треморография

50.00 лв.

Дуплекс скениране на каротидни и вертебрални артерии

40.00 лв.

Ортостатичен тест

40.00 лв.

Доплерова сонография на интракраниални съдове

40.00 лв.

Доплерова сонография с функционални проби

70.00 лв.

Доплерова сонография – мониториране за емболи

50.00 лв.

Дуплекс скениране на екстра- и интракраниални съдове

50.00 лв.

Изследване на автономната нервна система

40.00 лв.

Консултация с интернист

50.00 лв.

ЕКГ

20.00 лв.

ЕКГ мониториране

10.00 лв./час

Ехография на щитовидна жлеза

30.00 лв.

Ехография коремни органи

50.00 лв.

Холтер RR

50.00 лв.

Физиотерапевтични процедури – за 1 процедураКонсултация с физиотерапевт

50.00 лв.

Акупресура

10.00 лв.

Рефлексотерапия

15.00 лв.

Зонотерапия

10.00 лв.

Лазертерапия

10.00 лв.

Вакуумен масаж

   5.00 лв.

Д'арсонвализация

   5.00   лв.

Диадинамо електрофореза, диадинамотерапия – 1 поле

10.00 лв.

Дихателна гимнастика

15.00 лв.

Електромагнитно поле

   5.00 лв.

Електростимулация

   5.00 лв.

Електрофореза – обикновенна

   3.00 лв.

Електрофореза – специална методика

   5.00 лв.

Електродиагностика

   7.00 лв.

Криотерапия

   7.00 лв.

Лечение с положение

   7.00 лв.

Мануална терапия

10.00 лв.

Мануално мускулно тестване

   5.00 лв.

Масаж глава,яка

15.00 лв.

Масаж гръб

15.00 лв.

Масаж гърди и корем

10.00 лв.

Масаж горен крайник

10.00 лв.

Масаж долен крайник

12.00 лв.

Масаж кръст

10.00 лв.

Масаж лице, шия, деколте

15.00 лв.

Масаж специален – периостален

20.00 лв.

Масаж съединително тъканен

20.00 лв.

Масаж сегментарен

20.00 лв.

Масаж цяло тяло

30.00 лв.

Механотерапия

   8.00 лв.

Поетапна вертикализация

10.00 лв.

Постизометрична релаксация

10.00 лв.

Проприоцептивно улесняване

   8.00 лв.

Упражнение за стабилизиране на походка

10.00лв.

Упражнения за крайници

   8.00 лв.

ТЕНС

   7.00 лв.

Солукс терапия

   3.00 лв.

Ултразвукова терапия – за всяко поле

   5.00 лв.

Ултрависока честота

   5.00 лв.

Микровълнова терапия

   5.00 лв.

Хидровибрационна вана

   7.00 лв.

Галванизация – импулсна, непрекъсната обикновена методика

   3.00 лв.

Галванизация – импулсна, непрекъсната специална методика

   5.00 лв.

Снемане на миодоза

   7.00 лв.

Локално и общо ултравиолетово облъчване

   3.00 лв.

Инфраруж терапия

   3.00 лв.

Парафинолечение

   5.00 лв.

Ъглометрия

   2.00 лв.

Кенитерапия

   7.00 лв.

Обучение в дейности от ежедневния живот

10.00 лв.

Лечебна физкултура – аналитична гимнастика

15.00 лв.

Лечебна физкултура – дихателна гимнастика

15.00 лв.

Лечебна физкултура – гръбна мускулатура

   8.00 лв.

Лечебна физкултура – предна коремна стена

10.00 лв.

Лечебна физкултура – упражнение за равновесие

   8.00 лв.

Лечебна физкултура – упражнение за координация на движенията

10.00 лв.

Лечебна физкултура – обучение в седеж, стоеж и ходене

20.00 лв.

Лечебна физкултура – специализирани комплекси при Паркинсонова болест, ДЦП, МС, Мозъчен инсулт

20.00 лв.

Групова лечебна физкултура

   2.00 лв.

Транскриална магнитна стимулация

40.00 лв.

Клинична биохимична лабораторияВземане на венозна кръв

   2.00 лв.

Кръвна картина на апарат – 8 показателя

   7.00 лв.

СУЕ

   2.00 лв.

Микроскопиране на кръвна натривка за диференциално броене

   2.50 лв.

Изследване на отделен показател

   2.00 лв.

Изброяване на клетки

   2.50 лв.

Диференциално броене

   3.50 лв.

Активно парциално протромбиново време

   6.50 лв.

Време на съсирване

   1.50 лв.

Протромбиново време

   5.00 лв.

Фибриноген

   7.00 лв.

Общ белтък

   3.00 лв.

Албумин

   3.00 лв.

Алкална фосфатаза

   3.50 лв.

Алфа амилаза

   3.50 лв.

АЛАТ

   3.50 лв.

АСАТ

   3.50 лв.

Общ билирубин

   3.50 лв.

Директен билирубин

   3.50 лв.

Гама GTP

   3.50 лв.

Глюкоза

   3.50 лв.

Креатинин

   3.00 лв.

Креатининкиназа

   4.00 лв.

Креатининкиназа МБ форма

   5.00 лв.

Лактатдехидрогеназа

   3.50 лв.

Пикочна киселина

   3.50 лв.

Триглицериди

   3.50 лв.

Уреа

   2.50 лв.

Общ холестерол

   3.00 лв.

HDL

   3.50 лв.

Кръвозахарен профил

   7.50 лв.

Обременяване с глюкоза

13.50 лв.

Калий

   3.00 лв.

Натрий

   3.00 лв.

Калций

   3.00 лв.

Фосфор

   3.00 лв.

Хлор

   3.00 лв.

Магнезий

   3.00 лв.

Мед

   3.00 лв.

Желязо

   5.00 лв.

ЖСК

   6.00 лв.

Литий

   3.00 лв.

Серумна протеинограма

25.00 лв.

Количествено определяне на имуноглобулини в серум – за всеки

   6.00 лв.

Изследване на С-реактивен протеин – количествено

   5.00 лв.

Изследване на RF – полуколичествено

   5.00 лв.

Изследване на ASO (антистрептолизинова реакция)

   5.00 лв.

Гликиран хемоглобин

12.00 лв.

Антиконвулсанти в серум – 5 броя

17.00 лв.

Депакин

14.00 лв.

Общ белтък в ликвор

   5.50 лв.

Реакция на Панди

   2.00 лв.

Колоидна крива

   2.00 лв.

Електрофореза

35.00 лв.

Спектрофотометрия на ликвор

   3.00 лв.

Имуноглобулин G в ликвор

   6.00 лв.

Албумин в ликвор

   9.00 лв.

Имуно-хемат.изсл.с фиш

12.00 лв.

Урина – общо изследване (тест – ленат) плюс мокра химия

   3.00 лв.

Урина – изследване на отделен показател

   1.00 лв.

Уринен седимент

   1.50 лв.

Изследване на общ белтък в урината

   4.50 лв.

Изследване на калций в урината

   3.00 лв.

Изследване на фосфор в урината

   3.00 лв.

Диагностика на HIV инфекция по метод ELISA

18.00 лв.

Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HbsAg) по ELISA

17.00 лв.

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) по ELISA

17.00 лв.

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBc) по ELISA

17.00 лв.

Качествено доказване на хепатит В –вирусни антитела (anti-HbsAg) по ELISA

17.00 лв.

Качествено доказване на хепатит C вирусни маркери по ELISA

17.00 лв.

Качествено доказване на хепатит D вирусни маркери по ELISA

17.00 лв.

Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HbeAg) по ELISA

17.00 лв.

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBе) по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV)

17.00 лв.

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит HSV/1

17.00 лв.

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит HZV

17.00 лв.

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит EBV

17.00 лв.

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит CMV

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за паротит по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA

17.00 лв.

Диагностика на Q треска І фаза IgA и IgG антитела по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за хламидии по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип В по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за аденовируси по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за пара грипни вируси по ELISA

17.00 лв.

Доказване на ротавирусен антиген по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип А по ELISA

17.00 лв.

PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV)

81.00 лв.

Доказване на антитела за грипни вируси в серум от болни чрез реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА)

16.00 лв.

Доказване на астровирусен антиген по ELISA

16.00 лв.

Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA

16.00 лв.

Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция свързване на комплемента за арбовируси

23.00 лв.

Доказване на антитела в серум от болни чрез ELISA метод за арбовируси

29.00 лв.

Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна реакция

50.00 лв.

Качествено доказване на коксаки в антитела (IgM+IgG) в серум от болни чрез имунологични методи

20.00 лв.

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на ентеровируси

18.00 лв.

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на грипни вируси

16.00 лв.

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на ентеровируси с имунологични методи

25.00 лв.

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на грипни вируси с имунологични методи

31.00 лв.

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на арбовируси

50.00 лв.

Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси

28.00 лв.

Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси

48.00 лв.

Доказване на норовирусни антигени по ELISA

18.00 лв.

Качествено доказване на коксаки в IgM антитела в серум от болни по ELISA

18.00 лв.

Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA

17.00 лв.

Диагностика на марсилска треска IgM антитела по ELISA

17.00 лв.

Диагностика на марсилска треска IgG антитела по ELISA

17.00 лв.

Диагностика на микоплазма пневмоние IgM антитела по ELISA

17.00 лв.

Диагностика на микоплазма пневмоние IgA антитела по ELISA

17.00 лв.

Диагностика на микоплазма пневмоние IgG антитела по ELISA

17.00 лв.

Доказване на специфични анти HIV 1/2 антитела по метода уестърн блот, за едно антитяло

188.00 лв.

Количествено определяне на HIV-1 RNA

146.00 лв.

Изследване за антиретровирусна резистентност на HIV-1 чрез генотипиране

1 922.00 лв.

Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал от болен чрез полимеразноверижна реакция

45.00 лв.

Качествено и количествено определяне на ентеровирусна пареховирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция в реално време (real-time RT-PCR)

60.00 лв.

Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В

129.00 лв.

Генотипиране на хепатитен вирус тип В

299.00 лв.

Генотипиране на хепатитен вирус тип С

177.00 лв.

Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA

50.00 лв.

Качествено определяне на антитела   по ELISA за HSV/2

16.00 лв.

Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип C

129.00 лв.

Диагностика на парвовирус В 19 инфекция по ELISA – маркер IgM

17.00 лв.

Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA – маркер IgG

17.00 лв.

Диагностика на Q треска ІІ фаза IgM и IgG антитела по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgG антитела за хламидии по ELISA

17.00 лв.

Качествено определяне на IgАантитела за хламидии по ELISA

17.00 лв.

Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна нуклеинова киселина

86.00 лв.

Фекална маса и ректален секрет

20.00 лв.

Урина за урокултура (еднократно)

15.00 лв.

Урина за урокултура (трикратно)

25.00 лв.

Материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален, простатен секрети, еякулат) за банална флора, кандиди и трихомони

20.00 лв.

Материал от генитална система за банална флора, кандиди, трихомони, микоплазми и хламидия

25.00 лв.

Материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален, простатен секрети, еякулат) за един микробен агент

10.00 лв.

Ранев материал и гной

20.00 лв.

Гърлени и назофарингеални секрети

20.00 лв.

Храчка и трахеобронхиален аспират

20.00 лв.

Други секрети (ушен, конюктивален и др.)

20.00 лв.

Серологични диагностични тестове /AST, RF, RPR/

15.00 лв.

Хемокултури – апаратна диагностика

65.00 лв.

Медицински манипулацииМускулна инжекция

10.00 лв.

Подкожна инжекция

10.00 лв.

Венозна инжекция

15.00 лв.

Вливания

20.00 лв.

Измерване на кръвно налягане

12.00 лв.

Лумбална пункция

50.00 лв.

Електроконвулсивна процедура с краткотрайна наркоза и миорелаксация

95.00 лв.

Плазмафереза за една процедура

2 000.00 лв.

Медицински услугиКонсултация с невролог

50.00 лв.

Консултация с психиатър

50.00 лв.

Консултация външна

50.00 лв.

Леглоден

50.00 лв.

Леглоден луксозна стая

70.00 лв.

Леглоден придружител

25.00 лв.

Леглоден придружител луксозна стая

35.00 лв.

ВИП стая в клиниките за пациенти по клинични пътеки и МЗ

20.00 лв.

Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести без интензивни грижи

70.00 лв.

Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести с интензивни грижи

200.00 лв.

Леглодни в клиника по нервни болести за лечение на болката отделение по неврорехабилитация

70.00 лв.

Протокол за лекарства – първи медикамент

   5.00 лв.

Протокол за лекарства – втори и следващ медикамент

   2.00 лв.

Медицинско свидетелство без лекарски преглед

   5.00 лв.

Медицинско свидетелство с лекарски преглед

25.00 лв.

Медицинско свидетелство с два лекарски прегледа

30.00 лв.

Медицинско свидетелство с три лекарски прегледа

35.00 лв.

Медицинско свидетелство за оръжие

25.00 лв.

Медицинско свидетелство за охранителна дейност

25.00 лв.

Медицинско свидетелство за работа с пиротехнически средства и взривни материали

25.00 лв.

Медицинско свидетелство за класифицирана информация

20.00 лв.

Медицинско свидетелство за достъп до национални стратегически обекти

20.00 лв.

Медицинско свидетелство за осиновяване

25.00 лв.

Медицинско свидетелство с два лекарски прегледа за завещание, сделки

30.00 лв.

Медицинско свидетелство с два лекарски прегледа за гражданство

30.00 лв.

Медицинско свидетелство за конкурси за работа – Висш съдебен съвет, ВУЗ и др.

25.00 лв.

Епикризи и експертни становища

   5.00 лв.

Преглед от комисия за извършване на експертизи на ЗЗОЛ

20.00 лв.

Епикризи, експертни становища и копия от изследвания

   5.00 лв.

ОфталмологияКонсултация с офталмолог

50.00 лв.

Зрителна острота

15.00 лв.

Очни дъна

10.00 лв.

Периметрия

25.00 лв.

Цветоусещане

   5.00 лв.

Очно налягане

   5.00 лв.

Оптична кохерентна томография - ОСТ

   70.00 лв.

ОтоневрологияКонсултация с УНГ

50.00 лв.

Аудиометрия

15.00 лв.

Аудиограма

15.00 лв.

Изследване на вестибуларен апарат

25.00 лв.

Изследване на равновесие (стабилометрия)

10.00 лв.

Обективни функционални тестове на око (видеонистагмограма)

25.00 лв.

Ротационни тестове

25.00 лв.

Компютърна томография и МРТКАТ на глава

80.00 лв.

КАТ на тяло

100.00 лв.

КАТ с контраст

40.00 лв.

МРТ-изследване на 1 телесна област

195.00 лв.

МРТ - пакетно изследване на две области-главен мозък и шия

230.00 лв.

МРТ - изследване на трета анатомична област

150.00 лв.

Анестезиране на пациента преди извършване на изследването

90.00 лв.

Запис на диск на компютър-томографско изследване

   5.00 лв.

Рентгенови снимкиРентгенография на череп 1 проекция (обзорна)

20.00 лв.

Рентгенография на череп (специални центражи)

30.00 лв.

Рентгенография на лицеви кости

15.00 лв.

Рентгенография на околоносни кухини

15.00 лв.

Рентгенография на шийни прешлени

15.00 лв.

Рентгенография на торакални прешлени

25.00 лв.

Рентгенография на лумбални прешлени

25.00 лв.

Рентгенография на сакрум

25.00 лв.

Рентгенография на тазобедрени стави

25.00 лв.

Рентгенография на сакроилиачни стави

25.00 лв.

Рентгенография на стернум

15.00 лв.

Рентгенография на клавикули

15.00 лв.

Рентгенография на скапула

15.00 лв.

Рентгенография на раменна става

15.00 лв.

Рентгенография на брахиум

15.00 лв.

Рентгенография на лакътна става

15.00 лв.

Рентгенография на антебрахиум

15.00 лв.

Рентгенография на гривнена става

15.00 лв.

Рентгенография на длан и пръсти

15.00 лв.

Рентгенография на бедро

15.00 лв.

Рентгенография на колянна става

15.00 лв.

Рентгенография на подбедрица

15.00 лв.

Рентгенография на глезенна става

15.00 лв.

Рентгенография на стъпало и пръсти

15.00 лв.

Рентгенография на бял дроб

25.00 лв.

Рентгенография на ребра

25.00 лв.

Рентгенография на коремни органи (обзорна)

25.00 лв.

БУМ

25.00 лв.

Венозна урография

50.00 лв.

Запис на диск на рентгенографско изследване

   5.00 лв.

Нуклеарни изследванияКонсултация с лекар

30.00 лв.

Мозъчна перфузия/SPECT

100.00 лв.

Сцинтиграфия на кости

100.00 лв.

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с каптация на 99mт

60.00 лв.

Сцинтиграфия на паращитовидни жлези

100.00 лв.

Динамична сцинтиграфия на бъбреци

100.00 лв.

Статична сцинтиграфия на бъбреци

100.00 лв.

Сцинтиграфия на слюнчени жлези

60.00 лв.

Сцинтиграфско изследване на тестиси

80.00 лв.

Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб

100.00 лв.

Миокардна перфузия ССС - rest/stress

180.00 лв.

DATSCAN

2 000.00 лв.

Издаване дубликат на резултат

10.00 лв.

Психологични и логопедични услугиРечева диагностика на разстройства в развитието на речта                                                              

40.00 лв.

Речева диагностика на разстройства в развитието на училищни умения - дислексия, дисграфия                                                                  

40.00 лв.

Речева диагностика на поведенчески и емоционални разстройства в детството, заекване          

40.00 лв.

Речева диагностика на афатични нарушения при мозъчен инсулт                                                  

50.00 лв.

Речева диагностика на флуидност на речта при деменция                                                                    

50.00 лв.

Речева терапия на формиране на говорен процес

30.00 лв.

Речева терапия на писане/четене при дислексия/дисграфия                              

30.00 лв.

Речева терапия на заекване

30.00 лв.

Речева терапия на афазия/възстановително обучение                                                                                                    

30.00 лв.

Психодиагностика на ниво на интелектуално функциониране-IQ                                                                  

40.00 лв.

Психодиагностика на когниция, екзекутивни функции, деменция    

40.00 лв.

Психодиагностика на дефицит на внимание, хиперактивност

60.00 лв.

Психодиагностика на тревожност, депресия, суицид

80.00 лв.

Психотерапия - индивидуална

60.00 лв.

Психотерапия - фамилно консултиране

120.00 лв.

Освидетелстване за ТЕЛК

40.00 лв.

Освидетелстване за училищна зрялост и интеграция

40.00 лв.

Освидетелстване по изискване от нотариус/от съд

60.00 лв.

Освидетелстване за упражняване на охранителна дейност

80.00 лв.

Освидетелстване за достъп до класифицирана информация

80.00 лв.Обучение

Име на услугата

Цена/лв.

Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за нервно психичното развитие- без материали

10.00 лв.

- с материали

15.00 лв.

Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за интелектуално ниво                            - без материали

10.00 лв.

- с материали

15.00 лв.

Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за когнитивни процеси- без материали

10.00 лв.

- с материали

15.00 лв.

Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за деменция/екзекутивност- без материали

10.00 лв.

- с материали

15.00 лв.

Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за език и комуникативни умения- без материали

10.00 лв.

- с материали

15.00 лв.

Речеви разстройства- без материали

10.00 лв.

- с материали

15.00 лв.

Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за личностови тестове/тревожност и депресия- без материали

10.00 лв.

- с материали

15.00 лв.

Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за съдебнопсихологична експертиза- теоретично

10.00 лв.

- изработване на действителна

15.00 лв.

ВСД- по дисциплини

30.00 лв.

Изнесено обучение- национално

80.00 лв.

- международно

160.00 лв.

Индивидуален стаж/практика по избор на студента по психодиагностика (цена на час)

   5.00 лв.

Индивидуален стаж/практика по избор на студента по психотерапия (цена на час)

   5.00 лв.

Индивидуален стаж/практика по избор на студента по афазиология (цена на час)

   5.00 лв.

Индивидуален стаж/практика по избор на студента по логотерапия (цена на час)

   5.00 лв.Административни услуги
Административна такса за разглеждане на проекто договор или анекс представен от Възложителя, с изключение на договорите за медицински услуги с други лечебни заведения с правно основание чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения

5% от стойността на договора, но не повече от 250.00 лв.

Входна такса за автомобили на час

   2.00 лв.

24-часов престой на автомобили

   5.00 лв.

Електронна карта за един месец

30.00 лв.

Електронна карта за 1 година

300.00 лв.

Глоба за неправилно паркиране

10.00 лв.

Наем учебна зала (на час)

100.00 лв.

Месечен наем за ползване на билборд

300.00 лв.

Ксерокс – страница

   0.20 лв.Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт
Име на услугата

Цена/лв.

Установяване на мозъчна смърт при налична сърдечна дейностКАТ на глава за установяване на мозъчна смърт

80.00 лв.

КАТ-ангиорафия

450.00 лв.

Клиничен преглед от комисия (3 членове)

150.00 лв.

Апнеичен тест

50.00 лв.

Консултация с неврохирург по спешност

100.00 лв.

Поддържане на жизнените функции на потенциалния донорПакет образни изследвания(рентгенография на шийни, торакални прешлени и бял дроб)

65.00 лв.

ЕКГ мониториране за един час

10.00 лв.

Поставяне на ЦВК (централен венозен катетър), мониториране на ЦВН (централно венозно налягане)

240.00 лв.

Поставяне на артериален катетър, директно мониториране на кръвни газове

240.00 лв.

Оротрахеална интубация и ИБВ за 24 часа

480.00 лв.

Изследване на АКС при леглото на болния (еднократно изследване)

   80.00 лв.

Доплерова сонография на интракраниални съдове, с функционални проби и дуплекс скениране на екстра и интракраниални съдове

   160.00 лв.

ЕЕГ мониториране за 8 часа

   150.00 лв.

Определяне на кръвна група по спешност

   100.00 лв.

Консултация с интернист и ехография по спешност за сертифициране на състоянието на донора

100.00 лв.

Вливания (за едно вливане)

   30.00 лв.

Катертризация (уретрална)

   240.00 лв.Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Име на услугата

Цена/лв.

Административна такса за разглеждане на проекто-договор или анекс представен от Възложителя

250.00 лв.

Визита

100.00 лв.

Телефонна визита

100.00 лв.

Вземане на кръв

10.00 лв.

Изследване на урина

10.00 лв.

Вливания

30.00 лв.

Тест за бременност

10.00 лв.

Невропсихологично изледване

100.00 лв.

ЕКГ

25.00 лв.

ЕЕГ

70.00 лв.

Пълна полисомнография

500.00 лв.

Дихателна полиграфия

300.00 лв.

CIPAB титрация

200.00 лв.

ЕМГ

70.00 лв.

Доплерова сонография

70.00 лв.

КТ глава

120.00 лв.

КТ тяло

150.00 лв.

Рентгенография

40.00 лв.

Сцинтиграфия (без стойността на радиоизотопа)

120.00 лв.

DATSCAN (без стойността на радиоизотопа)

200.00 лв.

Леглоден

120.00 лв.

Лумбална пункция

100.00 лв.

Плазмафереза за една процедура

2 500.00 лв.

Консултация с офталмолог

100.00 лв.

Транскриниална магнитна стимулация

60.00 лв.

Съхранение на лекарствени продукти в болнична аптека (месечно)

100.00 лв.

Ползване на линейка

100.00 лв.

Разглеждане на ново проучване на редовно планирано заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

1 500.00 лв.

Разглеждане на промени в утвърдено проучване на редовно планирано заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

1 000.00 лв.

Разглеждане на ново проучване на извънредно заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

2 000.00 лв.

Разглеждане на промени в утвърдено проучване на извънредно заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

1 200.00 лв.

Разходите за телефон и факс се заплащат след издаване на фактура

Цени на ден за престой на здравноосигурени пациенти по договор със здравноосигурителни компании, за предоставяните им здравни услуги, за които болницата има сключен договор с НЗОК

КП№

Вид здравна услуга

Цена на ден

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

41.00 лв.

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

112.00 лв.

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

25.00 лв.

4

Субарахноиден кръвоизлив

200.00 лв.

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

с имуноглобулин

100.00 лв.

6

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия

(Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация

100.00 лв.

7

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните

коренчета и плексуси, полиневропатия и

вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчевии коренчеви болкови синдроми

18.00 лв.

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни,

микотични и паразитни менингити,

менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

70.00 лв.

12

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система

с начало в детска възраст (от 0—18 г.), засягащи ЦНС

25.00 лв.

13

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система

при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

30.00 лв.

14

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система

при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

спродължителна апаратна вентилация

100.00 лв.

15

Невро-мускулни заболявания и болести на предните

рога на гръбначния мозък

20.00 лв.

16

Невро-мускулни заболявания и болести на предните

рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация

90.00 лв.

17

Мултиплена склероза

40.00 лв.

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

20.00 лв.

19

Епилептичен статус

40.00 лв.

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

33.00 лв.

22

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

44.00 лв.

23

Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

90.00 лв.

24

Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

190.00 лв.

25

Паркинсонова болест

10.00 лв.

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства

в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден

40.00 лв.

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства

в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

40.00 лв.

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

427.00 лв.

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични

мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

10.00 лв.

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

15.00 лв.

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

15.00 лв.

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

15.00 лв.

Медицински услуги за чужди граждани

Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в РБългария или преминават транзитно през страната, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ и допълнително поискани услуги по цени, образувани в утвърдения ценоразпис на болницата, увеличени с коефициент 2 (две), освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който РБългария е страна.

Карта на района на болницата

mapview-thumb

Полезни връзки