Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Ценоразпис

ЗАПОВЕД № Д-87
София, 18.04.2016 г.

На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

О П Р Е Д Е Л Я М

Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение

Неврофизиологични изследвания

Неврофизиологични изследвания
# Име на услугата Цена (лв.)
1. ЕЕГ 40.00
2. ЕЕГ с консултация и лечение 70.00
3. ЕЕГ и мозъчна картография 60.00
4. ЕЕГ видео 12 ч. 190.00
5. ЕЕГ видео 4 ч. 110.00
6. ЕЕГ видео 8 ч. 150.00
7. ЕЕГ видео до 3 ч. 100.00 лв. + 10.00 лв. за всеки следващ час
8. Пълна полисомнография 400.00
9. Дихателна полиграфия 200.00
10. CPAP - титрация 100.00
11. Холтер ЕЕГ 24 ч. 150.00
12. Зрителни евокирани потенциали 30.00
13. Слухови евокирани потенциали 30.00
14. Соматосензорни евокирани потенциали 40.00
15. Зрителни евокирани потенциали и слухови евокирани потенциали при един пациент 50.00
16. ЕМГ 50.00
17. Еднократни електроди за ЕМГ 30.00
18. Треморография 50.00
19. Дуплекс скениране на каротидни и вертебрални артерии 40.00
20. Ортостатичен тест 40.00
21. Доплерова сонография на интракраниални съдове 40.00
22. Доплерова сонография с функционални проби 70.00
23. Доплерова сонография - мониториране за емболи 50.00
24. Дуплекс скениране на екстра- и интракраниални съдове 50.00
25. Изследване на автономната нервна система 40.00
26. Консултация с интернист 50.00
27. ЕКГ 20.00
28. ЕКГ мониториране 10.00 лв./час
29. Ехография на щитовидна жлеза 30.00
30. Ехография коремни органи 50.00
31. Холтер RR 50.00

Физиотерапевтични процедури - за 1 процедура

Физиотерапевтични процедури - за 1 процедура
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Консултация с физиотерапевт 50.00
2. Акупресура 10.00
3. Рефлексотерапия 15.00
4. Зонотерапия 10.00
5. Лазертерапия 10.00
6. Вакуумен масаж 5.00
7. Д'арсонвализация 5.00
8. Диадинамо електрофореза, диадинамотерапия - 1 поле 10.00
9. Дихателна гимнастика 15.00
10. Електромагнитно поле 5.00
11. Електростимулация 5.00
12. Електрофореза - обикновенна 3.00
13. Електрофореза - специална методика 5.00
14. Електродиагностика 7.00
15. Криотерапия 7.00
16. Лечение с положение 7.00
17. Мануална терапия 10.00
18. Мануално мускулно тестване 5.00
19. Масаж глава, яка 15.00
20. Масаж гръб 15.00
21. Масаж гърди и корем 10.00
22. Масаж горен крайник 10.00
23. Масаж долен крайник 12.00
24. Масаж кръст 10.00
25. Масаж лице, шия, деколте 15.00
26. Масаж специален - периостален 20.00
27. Масаж съединително тъканен 20.00
28. Масаж сегментарен 20.00
29. Масаж цяло тяло 30.00
30. Механотерапия 8.00
31. Поетапна вертикализация 10.00
32. Постизометрична релаксация 10.00
33. Проприоцептивно улесняване 8.00
34. Упражнение за стабилизиране на походка 10.00
35. Упражнения за крайници 8.00
36. ТЕНС 7.00
37. Солукс терапия 3.00
38. Ултразвукова терапия - за всяко поле 5.00
39. Ултрависока честота 5.00
40. Микровълнова терапия 5.00
41. Хидровибрационна вана 7.00
42. Галванизация - импулсна, непрекъсната обикновена методика 3.00
43. Галванизация - импулсна, непрекъсната специална методика 5.00
44. Снемане на миодоза 7.00
45. Локално и общо ултравиолетово облъчване 3.00
46. Инфраруж терапия 3.00
47. Парафинолечение 5.00
48. Ъглометрия 2.00
49. Кенитерапия 7.00
50. Обучение в дейности от ежедневния живот 10.00
51. Лечебна физкултура - аналитична гимнастика 15.00
52. Лечебна физкултура - дихателна гимнастика 15.00
53. Лечебна физкултура - гръбна мускулатура 8.00
54. Лечебна физкултура - предна коремна стена 10.00
55. Лечебна физкултура - упражнение за равновесие 8.00
56. Лечебна физкултура - упражнение за координация на движенията 10.00
57. Лечебна физкултура - обучение в седеж, стоеж и ходене 20.00
58. Лечебна физкултура - специализирани комплекси при Паркинсонова болест, ДЦП, МС, Мозъчен инсулт 20.00
59. Групова лечебна физкултура 2.00
60. Транскраниална магнитна стимулация 40.00
61. Магнитна терапия при инконтиненция - Novamag NT-60 40.00

Клинична и ликворологична лаборатория

Клинична и ликворологична лаборатория
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Вземане на венозна кръв 2.00
2. Кръвна картина на апарат - 8 показателя 7.00
3. СУЕ 2.00
4. Микроскопиране на кръвна натривка за диференциално броене 2.50
5. Изследване на отделен показател 2.00
6. Изброяване на клетки 2.50
7. Диференциално броене 3.50
8. Активно парциално протромбиново време 6.50
9. Време на съсирване 1.50
10. Протромбиново време 5.00
11. Фибриноген 7.00
12. Общ белтък 3.00
13. Албумин 3.00
14. Алкална фосфатаза 3.50
15. Алфа амилаза 3.50
16. АЛАТ 3.50
17. АСАТ 3.50
18. Общ билирубин 3.50
19. Директен билирубин 3.50
20. Гама GTP 3.50
21. Глюкоза 3.50
22. Креатинин 3.00
23. Креатининкиназа 4.00
24. Креатининкиназа МБ форма 5.00
25. Лактатдехидрогеназа 3.50
26. Пикочна киселина 3.50
27. Триглицериди 3.50
28. Уреа 2.50
29. Общ холестерол 3.00
30. HDL 3.50
31. Кръвозахарен профил 7.50
32. Обременяване с глюкоза 13.50
33. Калий 3.00
34. Натрий 3.00
35. Калций 3.00
36. Фосфор 3.00
37. Хлор 3.00
38. Магнезий 3.00
39. Желязо 5.00
40. ЖСК 6.00
41. Литий 3.00
42. Серумна протеинограма 45.00
43. Количествено определяне на имуноглобулини в серум - за всеки 6.00
44. Изследване на С-реактивен протеин - количествено 5.00
45. Изследване на RF - полуколичествено 5.00
46. Изследване на ASO (антистрептолизинова реакция) 5.00
47. Гликиран хемоглобин 12.00
48. Антиконвулсанти в серум - 5 броя 17.00
49. Депакин 14.00
50. Общ белтък в ликвор 5.50
51. Реакция на Панди 2.00
52. Колоидна крива 2.00
53. Ликворна електрофореза 50.00
54. Имунофиксация в ликвор 70.00
55. Спектрофотометрия на ликвор 3.00
56. Имуноглобулин G в ликвор 6.00
57. Албумин в ликвор 9.00
58. Урина - общо изследване (тест - ленат) плюс мокра химия 3.00
59. Урина - изследване на отделен показател 1.00
60. Уринен седимент 1.50
61. Изследване на общ белтък в урината 4.50
62. Изследване на калций в урината 3.00
63. Изследване на фосфор в урината 3.00

Микробиология

Микробиология
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Т-спот Тест 120.00
2. Урина за урокултура (еднократно) 15.00
3. Урина за урокултура (трикратно) 25.00
4. Гърлени и назофарингеални секрети 20.00
5. Храчка и трахеобронхиален аспират 20.00
6. Други секрети (ушен, конюктивален и др.) 20.00
7. Секрет кожен 20.00
8. Изследване за Сифилис 15.00
9. Сифилис неспецифичен - качествен 15.00
10. Микробиологичен контрол за стерилности 10.00
11. Микробиологичен контрол за повръхности 10.00
12. Микробиологичен контрол на ръце 10.00
13. Вземане на материал за микробиологично изследване 5.00

Провеждане на изследвания във външни лаборатории

Провеждане на изследвания във външни лаборатории
# Име на услугата Цена (лв.)
1 . Диагностика на HIV инфекция по метод ELISA 18.00
2 . Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA 17.00
3 . Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) по ELISA 17.00
4 . Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBc) по ELISA 17.00
5 . Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBsAg) по ELISA 17.00
6 . Качествено доказване на хепатит C вирусни маркери по ELISA 17.00
7 . Качествено доказване на хепатит D вирусни маркери по ELISA 17.00
8 . Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBeAg) по ELISA 17.00
9 . Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (anti-HBe) по ELISA 17.00
10. Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV) 17.00
11. Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит HSV/1 17.00
12. Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит HZV 17.00
13. Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит EBV 17.00
14. Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит CMV 17.00
15. Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA 17.00
16. Качествено определяне на IgM антитела за паротит по ELISA 17.00
17. Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA 17.00
18. Диагностика на Q треска І фаза IgA и IgG антитела по ELISA 17.00
19. Качествено определяне на IgM антитела за хламидии по ELISA 17.00
20. Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип В по ELISA 17.00
21. Качествено определяне на IgM антитела за аденовируси по ELISA 17.00
22. Качествено определяне на IgM антитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA 17.00
23. Качествено определяне на IgM антитела за пара грипни вируси по ELISA 17.00
24. Доказване на ротавирусен антиген по ELISA 17.00
25. Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип А по ELISA 17.00
26. PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV) 81.00
27. Доказване на антитела за грипни вируси в серум от болни чрез реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА) 16.00
28. Доказване на астровирусен антиген по ELISA 16.00
29. Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA 16.00
30. Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция свързване на комплемента за арбовируси 23.00
31. Доказване на антитела в серум от болни чрез ELISA метод за арбовируси 29.00
32. Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна реакция 50.00
33. Качествено доказване на коксаки в антитела (IgM+IgG) в серум от болни чрез имунологични методи 20.00
34. Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на ентеровируси 18.00
35. Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на грипни вируси 16.00
36. Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на ентеровируси с имунологични методи 25.00
37. Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на грипни вируси с имунологични методи 31.00
38. Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на арбовируси 50.00
39. Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси 28.00
40. Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси 48.00
41. Доказване на норовирусни антигени по ELISA 18.00
42. Качествено доказване на коксаки в IgM антитела в серум от болни по ELISA 18.00
43. Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA 17.00
44. Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA 17.00
45. Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA 17.00
46. Диагностика на марсилска треска IgM антитела по ELISA 17.00
47. Диагностика на марсилска треска IgG антитела по ELISA 17.00
48. Диагностика на микоплазма пневмоние IgM антитела по ELISA 17.00
49. Диагностика на микоплазма пневмоние IgA антитела по ELISA 17.00
50. Диагностика на микоплазма пневмоние IgG антитела по ELISA 17.00
51. Доказване на специфични анти HIV 1/2 антитела по метода уестърн блот, за едно антитяло 188.00
52. Количествено определяне на HIV-1 RNA 146.00
53. Изследване за антиретровирусна резистентност на HIV-1 чрез генотипиране 1922.00
54. Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал от болен чрез полимеразноверижна реакция 45.00
55. Качествено и количествено определяне на ентеровирусна пареховирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция в реално време (real-time RT-PCR) 60.00
56. Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В 129.00
57. Генотипиране на хепатитен вирус тип В 299.00
58. Генотипиране на хепатитен вирус тип С 177.00
59. Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA 50.00
60. Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/2 16.00
61. Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип C 129.00
62. Диагностика на парвовирус В 19 инфекция по ELISA - маркер IgM 17.00
63. Диагностика на парвовирус В19 инфекция по ELISA - маркер IgG 17.00
64. Диагностика на Q треска ІІ фаза IgM и IgG антитела по ELISA 17.00
65. Качествено определяне на IgG антитела за хламидии по ELISA 17.00
66. Качествено определяне на IgАантитела за хламидии по ELISA 17.00
67. Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна нуклеинова киселина 86.00
68. Фекална маса и ректален секрет 20.00
69. Урина за урокултура (еднократно) 15.00
70. Урина за урокултура (трикратно) 25.00
71. Материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален, простатен секрети, еякулат) за банална флора, кандиди и трихомони 20.00
72. Материал от генитална система за банална флора, кандиди, трихомони, микоплазми и хламидия 25.00
73. Материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален, простатен секрети, еякулат) за един микробен агент 10.00
74. Ранев материал и гной 20.00
75. Серологични диагностични тестове /AST, RF, RPR/ 15.00
76. Хемокултури - апаратна диагностика 65.00

Медицински манипулации

Медицински манипулации
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Мускулна инжекция 10.00
2. Подкожна инжекция 10.00
3. Венозна инжекция 15.00
4. Вливания 20.00
5. Измерване на кръвно налягане 12.00
6. Поставяне на уретрален катетър 20.00
7. Промиване на уретрален катетър 5.00
8. Лумбална пункция 50.00
9. Електроконвулсивна процедура с краткотрайна наркоза и миорелаксация 95.00
10. Плазмафереза за една процедура 2 000.00

Медицински услуги

Медицински услуги
# Име на услугата Цена (лв.)
1 . Консултативен преглед от лекар със специалност - не хабилитиран 50.00
2 . Консултативен преглед от доцент 70.00
3 . Консултативен преглед от професор 90.00
4 . Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба №47 от 08.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на национални и републикански консултанти за реално извършена дейност без оперативна интервенция 50.00
5 . Заплащане на консултант извън случаите на чл.21, ал.1 от Наредба №47 от 08.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на национални и републикански консултанти за реално извършена дейност с оперативна интервенция 150.00
6 . Леглоден 50.00
7 . Леглоден луксозна стая 70.00
8 . Леглоден придружител 25.00
9 . Леглоден придружител луксозна стая 35.00
10. ВИП стая в клиниките за пациенти по клинични пътеки и МЗ 20.00
11. Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести без интензивни грижи 70.00
12. Леглодни в клиника за интензивно лечение на нервни болести с интензивни грижи 200.00
13. Леглодни в клиника по нервни болести за лечение на болката отделение по неврорехабилитация 70.00
14. Протокол за лекарства - първи медикамент 5.00
15. Протокол за лекарства - втори и следващ медикамент 2.00
16. Медицинско свидетелство без лекарски преглед 10.00
17. Медицинско свидетелство с един лекарски преглед (за носене на оръжие, за работа с класифицирана информация, за охранителна дейност, за достъп до национални стратегически обекти, за осиновяване, за конкурси за работа - Висш съдебен съвет, ВУЗ и др.) 30.00
18. Медицинско свидетелство с два лекарски прегледа (за завещание, сделки, за гражданство) 50.00
19. Медицинско свидетелство с три лекарски прегледа 75.00
20. Епикризи и експертни становища 5.00
21. Преглед от комисия за извършване на експертизи на ЗЗОЛ 20.00
22. Епикризи, експертни становища и копия от изследвания 5.00

Офталмология

Офталмология
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Консултация с офталмолог 50.00
2. Зрителна острота 15.00
3. Очни дъна 10.00
4. Периметрия 25.00
5. Цветоусещане 5.00
6. Очно налягане 5.00
7. Оптична кохерентна томография - ОСТ 70.00

Отоневрология

Отоневрология
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Консултация с УНГ 50.00
2. Аудиометрия 15.00
3. Аудиограма 15.00
4. Изследване на вестибуларен апарат 25.00
5. Изследване на равновесие (стабилометрия) 10.00
6. Обективни функционални тестове на око (видеонистагмограма) 25.00
7. Ротационни тестове 25.00

Компютърна томография и МРТ

Компютърна томография и МРТ
# Име на услугата Цена (лв.)
1. КАТ на глава 80.00
2. КАТ на тяло 100.00
3. КАТ с контраст 40.00
4. МРТ-изследване на 1 телесна област 195.00
5. МРТ - пакетно изследване на две области-главен мозък и шия 230.00
6. МРТ - изследване на трета анатомична област 150.00
7. Анестезиране на пациента преди извършване на изследването 90.00
8. Запис на диск на компютър-томографско изследване 5.00

Рентгенови снимки

Рентгенови снимки
# Име на услугата Цена (лв.)
1 . Рентгенография на череп 1 проекция (обзорна) 20.00
2 . Рентгенография на череп (специални центражи) 30.00
3 . Рентгенография на лицеви кости 15.00
4 . Рентгенография на околоносни кухини 15.00
5 . Рентгенография на шийни прешлени 15.00
6 . Рентгенография на торакални прешлени 25.00
7 . Рентгенография на лумбални прешлени 25.00
8 . Рентгенография на сакрум 25.00
9 . Рентгенография на тазобедрени стави 25.00
10. Рентгенография на сакроилиачни стави 25.00
11. Рентгенография на стернум 15.00
12. Рентгенография на клавикули 15.00
13. Рентгенография на скапула 15.00
14. Рентгенография на раменна става 15.00
15. Рентгенография на брахиум 15.00
16. Рентгенография на лакътна става 15.00
17. Рентгенография на антебрахиум 15.00
18. Рентгенография на гривнена става 15.00
19. Рентгенография на длан и пръсти 15.00
20. Рентгенография на бедро 15.00
21. Рентгенография на колянна става 15.00
22. Рентгенография на подбедрица 15.00
23. Рентгенография на глезенна става 15.00
24. Рентгенография на стъпало и пръсти 15.00
25. Рентгенография на бял дроб 25.00
26. Рентгенография на ребра 25.00
27. Рентгенография на коремни органи (обзорна) 25.00
28. БУМ 25.00
29. Венозна урография 50.00
30. Запис на диск на рентгенографско изследване 5.00

Нуклеарни изследвания

Нуклеарни изследвания
# Име на услугата Цена (лв.)
1 . Консултация с лекар 50.00
2 . SPECT на мозък с туморотропен радиофармацевтик 150.00
3 . Целотелесна сцинтиграфия на скелета 130.00
4 . Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с каптация на 99mт 60.00
5 . Сцинтиграфия на паращитовидни жлези 130.00
6 . Динамична сцинтиграфия на бъбреци 120.00
7 . Статична сцинтиграфия на бъбреци 100.00
8 . Сцинтиграфия на слюнчени жлези 80.00
9 . Сцинтиграфия на мозък с Datscan без цена на изотопа 60.00
10. Сцинтиграфия на мозък с Datscan с включена цена на изотопа 2000.00
11. Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб 100.00
12. Миокардна перфузия ССС - rest/stress 180.00
13. Издаване дубликат на резултат 10.00

Психологични и логопедични услуги

Психологични и логопедични услуги
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Речева диагностика на разстройства в развитието на речта 40.00
2. Речева диагностика на разстройства в развитието на училищни умения - дислексия, дисграфия 40.00
3. Речева диагностика на поведенчески и емоционални разстройства в детството, заекване 40.00
4. Речева диагностика на афатични нарушения при мозъчен инсулт 50.00
5. Речева диагностика на флуидност на речта при деменция 50.00
6. Речева терапия на формиране на говорен процес 30.00
7. Речева терапия на писане/четене при дислексия/дисграфия 30.00
8. Речева терапия на заекване 30.00
9. Речева терапия на афазия/възстановително обучение 30.00
10. Психодиагностика на ниво на интелектуално функциониране-IQ 40.00
11. Психодиагностика на когниция, екзекутивни функции, деменция 40.00
12. Психодиагностика на дефицит на внимание, хиперактивност 60.00
13. Психодиагностика на тревожност, депресия, суицид 80.00
14. Психотерапия - индивидуална 60.00
15. Психотерапия - фамилно консултиране 120.00
16. Освидетелстване за ТЕЛК, училищна зрялост и интеграция, по изискване от нотариус/от съд 50.00
17. Извършване на експертна оценка за психологична пригодност за упражняване на охранителна дейност и за достъп до класифицирана информация 70.00

Обучение

Обучение
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за нервно психичното развитие
1.1. - без материали 10.00
1.2. - с материали 15.00
2. Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за интелектуално ниво
2.1. - без материали 10.00
2.2. - с материали 15.00
3. Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за когнитивни процеси
3.1. - без материали 10.00
3.2. - с материали 15.00
4. Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за деменция/екзекутивност
4.1. - без материали 10.00
4.2. - с материали 15.00
5. Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за език и комуникативни умения
5.1. - без материали 10.00
5.2. - с материали 15.00
6. Речеви разстройства
6.1. - без материали 10.00
6.2. - с материали 15.00
7. Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за личностови тестове/тревожност и депресия
7.1. - без материали 10.00
7.2. - с материали 15.00
8. Индивидуално обучение за СДК по избор (цена на ден) за съдебнопсихологична експертиза
8.1. - теоретично 10.00
8.2. - изработване на действителна 15.00
9. ВСД
9.1. - по дисциплини 30.00
10. Изнесено обучение
10.1. - национално 80.00
10.2. - международно 160.00
11. Индивидуален стаж/практика по избор на студента по психодиагностика (цена на час) 5.00
12. Индивидуален стаж/практика по избор на студента по психотерапия (цена на час) 5.00
13. Индивидуален стаж/практика по избор на студента по афазиология (цена на час) 5.00
14. Индивидуален стаж/практика по избор на студента по логотерапия (цена на час) 5.00
15. Индивидуално обучение за един учебен час 15.00
16. Индивидуално обучение за един месец 150.00
17. Индивидуално обучение с апаратура за един учебен час 25.00
18. Индивидуално обучение с апаратура за един месец 250.00

Административни услуги

Административни услуги
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Административна такса за разглеждане на проектодоговор или анекс, представен от Възложителя, с изключение на договорите за медицински услуги с други лечебни заведения с правно основание чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения 5% от стойността на договора, но не повече от 250.00 лв.
2. Входна такса за автомобили на час 2.00
3. 24-часов престой на автомобили 5.00
4. Електронна карта за един месец 30.00
5. Електронна карта за 1 година 300.00
6. Глоба за неправилно паркиране 10.00
7. Наем учебна зала (на час) 100.00
8. Месечен наем за ползване на билборд 300.00
9. Ксерокс - страница 0.20
10. Ползване на „допълнителна услуга“ – ползване на телевизор – цена на ден престой 1.00

Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт

Установяване на мозъчна смърт при налична сърдечна дейност
# Име на услугата Цена (лв.)
1. КАТ на глава за установяване на мозъчна смърт 80.00
2. КАТ-ангиорафия 450.00
3. Клиничен преглед от комисия (3 члена) 150.00
4. Апнеичен тест 50.00
5. Консултация с неврохирург по спешност 100.00
Поддържане на жизнените функции на потенциалния донор
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Пакет образни изследвания (рентгенография на шийни, торакални прешлени и бял дроб) 65.00
2. ЕКГ мониториране за един час 10.00
3. Поставяне на ЦВК (централен венозен катетър), мониториране на ЦВН (централно венозно налягане) 240.00
4. Поставяне на артериален катетър, директно мониториране на кръвни газове 240.00
5. Оротрахеална интубация и ИБВ за 24 часа 480.00
6. Изследване на АКС при леглото на болния (еднократно изследване) 80.00
7. Доплерова сонография на интракраниални съдове, с функционални проби и дуплекс скениране на екстра и интракраниални съдове 160.00
8. ЕЕГ мониториране за 8 часа 150.00
9. Определяне на кръвна група по спешност 100.00
10. Консултация с интернист и ехография по спешност за сертифициране на състоянието на донора 100.00
11. Вливания (за едно вливане) 30.00
12. Катертризация (уретрална) 240.00

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Административна такса за разглеждане на проекто-договор или анекс представен от Възложителя 250.00
2. Визита 100.00
3. Телефонна визита 100.00
4. Вземане на кръв 10.00
5. Изследване на урина 10.00
6. Вливания 30.00
7. Тест за бременност 10.00
8. Невропсихологично изледване 100.00
9. ЕКГ 25.00
10. ЕЕГ 70.00
11. Пълна полисомнография 500.00
12. Дихателна полиграфия 300.00
13. CIPAB титрация 200.00
14. ЕМГ 70.00
15. Доплерова сонография 70.00
16. КТ глава 120.00
17. КТ тяло 150.00
18. Рентгенография 40.00
19. Сцинтиграфия (без стойността на радиоизотопа) 120.00
20. DATSCAN (без стойността на радиоизотопа) 200.00
21. Леглоден 120.00
22. Лумбална пункция 100.00
23. Плазмафереза за една процедура 2500.00
24. Консултация с офталмолог 100.00
25. Транскриниална магнитна стимулация 60.00
26. Съхранение на лекарствени продукти в болнична аптека (месечно) 100.00
27. Ползване на линейка 100.00
28. Разглеждане на ново проучване на редовно планирано заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД 1500.00
29. Разглеждане на промени в утвърдено проучване на редовно планирано заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД 1000.00
30. Разглеждане на ново проучване на извънредно заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД 2000.00
31. Разглеждане на промени в утвърдено проучване на извънредно заседание от комисията по етика за клинично изпитване, което ще се провежда само в МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД 1200.00
32. Разходите за телефон и факс се заплащат след издаване на фактура
33. Оптична кохерентна томография 140.00
34. Зрителна острота 20.00
35. Очни дъна 20.00
36. Периметрия 40.00
37. Цветоусещане 9.00
38. Очно налягане 9.00
39. Годишна такса болничен координатор (таксата се заплаща поотделно за всяка година от договора) 300.00

Цени на ден за изпълнението на задълженията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД и на определения от него координатор по договор със здравноосигурителна компания

Цени на ден за изпълнението на задълженията на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД и на определения от него координатор по договор със здравноосигурителна компания за дейности, които се извършват при и по повод предоставяне на здравни услуги на лице, което е осигурено при условията на задължително здравно осигуряване и има медицинска застраховка със застрахователната компания
КП№ Вид здравна услуга Цена на ден (лв.)
50. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 41.00
51. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 112.00
52. Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив 25.00
53. Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив 200.00
54. Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) 100.00
55. Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация 100.00
56. Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми 18.00
57. Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити 70.00
58. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст 25.00
59. Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) 30.00
60. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 20.00
61. Диагностика и лечение на мултиплена склероза 40.00
62. Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи 20.00
63. Лечение на епилептичен статус 40.00
64.1. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 33.00
64.2. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 44.00
65. Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 90.00
66. Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 190.00
67. Диагностика и лечение на паркинсонова болест 10.00
113.1. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 48 часа 40.00
113.2. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 40.00
114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 427.00
254. Продължително лечение и ранна рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 10.00
261. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 10.00
262. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 15.00
263. Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 15.00
264. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 15.00

Медицински услуги за чужди граждани

Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в РБългария или преминават транзитно през страната, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ и допълнително поискани услуги по цени, образувани в утвърдения ценоразпис на болницата, увеличени с коефициент 2 (две), освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който РБългария е страна.

Заповедта да се сведе до знанието на гл. счетоводител, счетоводство, касиер, началници на клиники и отделения и регистратура.

Изпълнителен директор: /подпис/
/Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/


ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАПОВЕД №Д-87 / 18.04.2016 г.


Карта на района на болницата

mapview-thumb


Полезни връзки