Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания (Следните цени са в сила от 01.06.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.) без ДДС
Визита100.00
Телефонна визита100.00
Вземане на кръв10.00
Изследване на урина10.00
Вливания50.00
Уринен тест за бременност10.00
Невропсихологично изледване100.00
ЕКГ40.00
ЕЕГ140.00
Пълна полисомнография500.00
Дихателна полиграфия300.00
CIPAB титрация200.00
Електроневрография120.00
Доплерова сонография140.00
КТ изследване на глава без контрастно вещество340.00
КТ изследване на един сегмент от гръбначния стълб340.00
Рентгенография50.00
МРТ на главен мозък- стандартно изследване (При необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента.)660.00
МРТ на главен мозък- разширен протокол (При необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента.)900.00
МРТ на хипофиза (Контрастът е задължителен и се осигурява от пациента.)660.00
МРТ на главен мозък плюс шиен сегмент на миелона (При необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента.)840.00
МРТ на анатомичните структури на орбитите660.00
МРТ на стави (колянна или тазобедрена)660.00
МРТ на гръбначен стълб (един сегмент)660.00
МРТ на гръбначен стълб (два сегмента)1000.00
МРТ на целият гръбначен стълб1400.00
Сцинтиграфия (без стойността на радиоизотопа)140.00
DATSCAN (без стойността на радиоизотопа)200.00
Леглоден120.00
Лумбална пункция200.00
Плазмафереза за една процедура4000.00
Консултация с офталмолог100.00
Транскриниална магнитна стимулация90.00
Оптична кохерентна томография140.00
Зрителна острота20.00
Очни дъна20.00
Периметрия40.00
Цветоусещане9.00
Очно налягане9.00
Т-спот Тест240.00
Ехокардиография120.00
Общ белтък в ликвор11.00
Ликворна електрофореза140.00
Креатинин6.00
Бърз тест за Covid-1920.00
Инжектиране на ботулинов токсин с ЕМГ360.00
Пълна кръвна картина16.00
АСАТ7.00
АЛАТ7.00
Общ билирубин7.00
Алкална фосфатаза7.00
Протробиново време10.00
АрТТ13.00
Общи имуноглобулини IgM12.00
Общи имуноглобулини IgG12.00
Общи имуноглобулини IgA12.00
Албумин6.00
Калций6.00
Хлорид6.00
Глюкоза7.00
Калий6.00
Общ белтък6.00
Натрий6.00
Амилаза7.00
Липаза20.00
Директен билирубин7.00
Креатинин киназа8.00
фосфор6.00
Real time PCR за определяне на SARS-CoV-2 в клинични проби (Детекция на вирусен геном на SARS-CoV-2)-по договор200.00

Свързани статии: