Компютърна томография и МРТ

Компютърна томография и МРТ (Следните цени са в сила от 01.01.2024 г.)
Име на услугатаЦена (лв.)
КТ изследване на един сегмент от гръбначния стълб 220.00
КТ изследване на глава (без и с контраст)(контрастът се осигурява от пациента) 220.00
КТ ангиография на мозъчните съдове или на екстракраниалните сегменти на каротидните и вертебралните артерии (контрастът се осигурява от пациента) 300.00
КТ ангиография на мозъчните съдове и на екстракраниалните сегменти на каротидните и вертебралните артерии, (контрастът се осигурява от пациента) 400.00
КТ изследване на крайник 220.00
КТ изследване с контрастна материя на една от следните анатомични зони (корем, гръден кош, малък таз, меки тъкани на шия) (контрастът се осигурява от пациента) 300.00
Комбинирано изследване на корем и малък таз с контрастна материя(контрастът се осигурява от пациента) 500.00
Комбинирано изследване с контрастна материя на трите анатомични зони (гръден кош, корем, малък таз), (контрастът се осигурява от пациента) 700.00
КТ на шия (меки тъкани с контраст),(контрастът се осигурява от пациента) 300.00
КТ урография (контрастът се осигурява от пациента) 300.00
МРТ на главен мозък- стандартно изследване(при необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента) 400.00
МРТ на главен мозък- разширен протокол (при необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента) 500.00
МРТ на хипофиза( контрастът е задължителен и се осигурява от пациента) 400.00
МРТ на главен мозък плюс шиен сегмент на миелона (при необходимост от контрастна материя, контрастът се осигурява от пациента) 520.00
МРТ на анатомичните структури на орбитите 400.00
МРТ на стави (колянна или тазобедрена) 400.00
МРТ на гръбначен стълб (един сегмент) 400.00
МРТ на гръбначен стълб (два сегмента) 600.00
МРТ на целият гръбначен стълб 900.00
Анестезиране на пациента преди извършване на изследването 100.00
Запис на диск на компютър-томографско изследване 20.00
Цена та филм на компютър-томографско изследване, допълнително представян на пациента – за филм 35/43 см. 20.00

Свързани статии: