Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания

Съвременно лечение на заболявания на периферната нервна система

Публикувано в Credoweb (30.04.2015 г.)

В Клиника по невродегенеративни и периферно нервни заболявания се лекуват дистонии, амиогрофична латерална склероза и много други заболявания. Специален е интересът към невропсихологичните изследвания.

Ръководство
Структура

Клиниката по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания се състои от две отделения, специализирани за лечение за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания – различни видове тремор, болест на Алхаймер, Паркинсонова болест, дистонии, главоболие и болка, радикулопатии, периферни невропатии и други.

Клиниката е база за извършване на научно-изследователска дейност в различните области на неврологията, обучение на студенти, на специализиращи лекари за придобиване на специалност по неврология; за квалификация по диагностични методи в неврологията – електромиография и невропсихология.

Екип:::Отделение за невродегенеративни заболявания
ЛЕКАРИ:
Екип:::Отделение за периферно-нервни заболявания
ЛЕКАРИ:
Контакти
Доц. Д-р Десислава Богданова – ръководител клиника: 02/ 9702 180
Д-р Анатоли Атанасов – началник отделение: 02/ 9702 186
д-р Калина Пекова – специализант по нервни болести: 02/ 9702 181
д-р Даяна Гаджалова – специализант по нервни болести: 02/ 9702 181
д-р Христина Папазова – специализант по нервни болести: 02/ 9702 182
Д-р Васил Петров Тодоров – началник отделение: 02/ 9702 182
Д-р Теодора Евденова - лекар нервни болести: 02/ 9702 182
Д-р Марина Борисова - лекар нервни болести: 02/ 9702 236
Ст.м.с. Лилия Лазаркова: 02/ 9702 183
Фото галерия

Свързани статии: