Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния

Ръководство
Структура

Клиниката по нервни болести за пароксизмални състояния е създадена през 2010 г.

Състои се от две отделения: Първо неврологично отделение за заболявания на автономната нервна система и Второ отделение за епилепсия, които са разкрити през 1951 г.

Тя е единствената специализирана неврологична клиника в нашата страна, в която се извършва диагностика и лечение на вегетативни нарушения, на епилепсия и други пристъпни неврологични състояния, протичащи с/без нарушения в съзнанието: ортостатична хипотония, неврогенни синкопи, вестибуларни синдроми и други.

В клиниката се диагностицират и лекуват и пациенти със заболявания на периферната нервна система – радикулити, плексити, полиневропатии, с болки в гърба и дискова болест, с различни форми на главоболие, с атипична лицева болка, невралгии, неврити, хронични съдови заболявания на нервната система, наследствени и дегенеративни неврологични заболявания и деменции.

Лекарите в клиниката владеят различни методи на изследване в неврологията: доплерова сонография, рутинна и с функционални тестове, електроенцефалография, диагностика на вегетативната нервна система: вариабилност на сърдечната честота и артериалното налягане, ортостатичен тест с повдигаща маса, студов тест и други.

Екип:::Първо неврологично отделение за заболявания на автономната нервна система
ЛЕКАРИ:
Екип:::Второ отделение за епилепсия
ЛЕКАРИ:
Контакти

доц. Д-р Румяна Кузманова - 02/ 9702 216
гл. ас. Д-р Петър Дамянов, д.м. - 02/9702 211
Д-р Нино Чаушев, дм - 02/9702 212
Д-р Грета Ангелова - 02/ 9702 213
Д-р Ирина Ванева, д.м. - 02/ 9702 217
Д-р Дияна Tричкова - 02/ 9702 227

Свързани статии: