Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния

Клиники Вижте езиковата версия на:  English (United Kingdom) 
Ръководство

Доцент Иво Радославов Райчев, д.м.

Ръководител клиника
доц. Иво Райчев, д.м.
доц. Иво Райчев, д.м.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
02/9702 230

Автобиография

Образование:
Висше медицинско (1974 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 1979 г.
Следдипломни специализации:
Медицинска Академия, София - Анестезиология и реанимация (основен курс)
Италия - Нуклеарна медицина (SPECT)
Дисертация
научна и образователна степен "Доктор" - 1979
Тема: "Клинични и параклинични проучвания при преходни нарушения на мозъчното кръвообращение".
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на мозъчносъдовите заболявания, болест на Алцхаймер и други видове деменции, главоболие, болка, невроизобразяващи методи (SPECT).
Заемана длъжност:
Началник на клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация.
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология;
Българско дружество "Деменции";
Българско дружество по главоболие;
Европейска федерация на неврологичните дружества
Научни интереси:
Основно в областта на мозъчносъдовите заболявания, главоболие, болка, деменции.
Научни публикации:
 • 115 научни статии;
 • 2 монографии;
 • участие в 5 учебника по неврология.
Чужди езици:
руски, английски, немски

Ст.м.с. Тинка Кайтазова

Ст.м.с. Тинка Кайтазова
Ст.м.с. Тинка Кайтазова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Автобиография

Обучение:
1986 г. - Завършила ЦИПЗКССО „Й. Филаретова“ - София, Медицинска сестра - детски профил;
2002 г. - Квалификационен изпит в Институт Пирогов - Медицинска сестра, висше образование, общ профил;
2020 г. - Магистър по Управление на Здравни грижи
Работила:
от септември 2004 г. - МБАЛНП „Свети Наум“:
 • Клиника по двигателни нарушения
 • Клиника по дегенеративни заболявания
 • Клиника за лечение на болката
 • Клиника по пароксизмални състояния
1992 г. - Диагностично - Консултативен Център XI - мед. сестра - Общопрактикуващ лекар, Манипулационна, Администрация
1991 г. - Републикански Център по Кръвопреливане и Хематология - Кръводаряване
1986 г. - Национална Кардиологична Болница - Детска Кардиологична Клиника
Членство в научни организации:
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ (БАПЗГ)
Чужди езици:
руски, английски

Структура

Клиниката по нервни болести за пароксизмални състояния е създадена през 2010 г.

Състои се от две отделения: Първо неврологично отделение за заболявания на автономната нервна система и Второ отделение за епилепсия, които са разкрити през 1951 г.

Тя е единствената специализирана неврологична клиника в нашата страна, в която се извършва диагностика и лечение на вегетативни нарушения, на епилепсия и други пристъпни неврологични състояния, протичащи с/без нарушения в съзнанието: ортостатична хипотония, неврогенни синкопи, вестибуларни синдроми и други.

В клиниката се диагностицират и лекуват и пациенти със заболявания на периферната нервна система – радикулити, плексити, полиневропатии, с болки в гърба и дискова болест, с различни форми на главоболие, с атипична лицева болка, невралгии, неврити, хронични съдови заболявания на нервната система, наследствени и дегенеративни неврологични заболявания и деменции.

Лекарите в клиниката владеят различни методи на изследване в неврологията: доплерова сонография, рутинна и с функционални тестове, електроенцефалография, диагностика на вегетативната нервна система: вариабилност на сърдечната честота и артериалното налягане, ортостатичен тест с повдигаща маса, студов тест и други.

Екип:::Първо неврологично отделение за заболявания на автономната нервна система

Гл. ас. д-р Петър Ангелов Дамянов

Началник отделение
Гл. ас. д-р Петър Ангелов Дамянов
Гл. ас. д-р Петър Ангелов Дамянов
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
02/9702 211

Автобиография

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицинска Академия, София - 1996 г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 2003 г.
Следдипломни специализации:
Доплерова сонография - 2004 г.
Изследване на автономната нервна системна - 2013 г.
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на пароксизмални състояния в неврологията, главоболие, заболявания на периферната и автономна нервна система, вестибуларни нарушения, доплерова сонография.
Заемна длъжност:
Началник на Отделение за заболявания на автономната нервна система в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
Българското дружество по Неврология. Българско дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика.
Научни интереси:
Основно в областта на автономната нервна система и доплеровата сонография.
Научни публикации:
Над 30 научни публикации
Чужди езици:
немски, английски
ЛЕКАРИ:

Д-р Нино Чаушев, д.м. асистент

Асистент
Д-р Нино Чаушев, д.м. асистент
Д-р Нино Чаушев, д.м. асистент
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
02/9702 212

Автобиография

Образование:
Висше медицинско (2006 г.) - лекар; Медицински Университет, Варна
Придобита специалност:
Нервни болести - 2013 г.
Следдипломни специализации:
Високо специализирана дейност по ЕЕГ - 2014 г.
Дисертация:
образователна и научна степен "Доктор" - 2012
Тема: "Качество на живот при пациенти с мигрена"
Професионална квалификация и опит:
специалист по нервни болести, ЕЕГ, функционална невросонография, главоболие, заболявания на периферната нервна система, епилепсия, двигателни нарушения, функционално изследване на автономната нервна система.
Заемана длъжност:
лекар към Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение към УМБАЛНП "Св.Наум"
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология
Научни интереси:
В областта на нарушения на автономната нервна система, мозъчно-съдови заболявания, ЕЕГ, функционална невросонография, главоболие, епилепсия, нарушения на периферната нервна система, двигателни нарушения, висши корови функции.
Научни публикации:
над 20 публикации
Чужди езици:
английски - отлично; немски - добре

Д-р Грета Йончева Ангелова

Д-р Грета Йончева Ангелова
Д-р Грета Йончева Ангелова

02/9702 213

Автобиография

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицинска Академия, София - 1989г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 2014г.
Следдипломни специализации:
УНСС - здравен мениджмънт
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на автономната и периферна нервна система.
Заемана длъжност:
Лекар в Отделение за заболявания на автономната нервна система на Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология. Европейска федерация на неврологичните дружества.
Научни интереси:
Основно в областта на заболявания на периферната и автономна нервна система
Чужди езици:
руски
Екип:::Второ отделение за епилепсия

Доцент д-р Румяна Николова Кузманова

Началник отделение
Доцент д-р Румяна Николова Кузманова
Доцент д-р Румяна Николова Кузманова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
02/9702 216

Автобиография

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицинска Академия, София - 1984 г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 1991 г.
Следдипломни специализации:
Педагогика на висшето медицинско образования - 1988 г.
Клинична електроенцефалография - 1996 г.
Свободна докторантура:
Тема: "Нежелани лекарствени ефекти при лечение с антиепилептични медикаменти - значение за терапевтичния подход и влияние върху качеството на живот при пациенти с епилепсия" - от 2014 г.
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на епилепсия, пароксизмални състояния в неврологията, главоболие, заболявания на периферната нервна система, клинична електроенцефалография.
Заемна длъжност:
Началник на отделение по епилепсия в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
 • Българското дружество по Неврология.
 • Българско дружество по главоболие.
 • Българско дружество по епилепсия.
 • Дружество по електроенцефалография, електромиография и клинична неврофизиология.
 • Европейска федерация на неврологичните дружества.
Научни интереси:
основно в областта на епилепсия и клинична електроенцефалография
Научни публикации:
над 25 научни публикации
Чужди езици:
немски, английски, руски
ЛЕКАРИ:

Асистент Д-р Ирина Цветанова Ванева, д.м.

Асистент Д-р Ирина Цветанова Ванева, д.м.
Асистент Д-р Ирина Цветанова Ванева, д.м.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
02/9702 217

Автобиография

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицински Университет, София - 2006 г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 2014 г.
Следдипломни специализации:
Клинична електроенцефалография - 2014 г.
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 2013 г.
Тема: "Коморбидност при епилепсия"
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на епилепсия, пароксизмални състояния в неврологията, главоболие, заболявания на периферната нервна система, клинична електроенцефалография.
Заемна длъжност:
Лекар в Отделение по епилепсия на Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
Българското дружество по Неврология. Българско дружество по главоболие. Българско дружество по епилепсия. Европейска федерация на неврологичните дружества.
Научни интереси:
Основно в областта на епилепсия и клинична електроенцефалография.
Научни публикации:
Над 15 научни публикации
Чужди езици:
английски, руски
Контакти
доц. Иво Райчев, д.м. - 02/ 9702 230
гл. ас. Д-р Петър Дамянов, д.м. - 02/9702 211
Д-р Нино Чаушев, дм - 02/9702 212
Д-р Грета Ангелова - 02/ 9702 213
доц. Д-р Румяна Кузманова - 02/ 9702 216
Д-р Ирина Ванева, д.м. - 02/ 9702 217

Свързани статии: