Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница