Втора психиатрична клиника

Ръководство
Структура

Клиниката разполага с три режима на обгрижване - отделение с повишена степен на сигурност (10 легла), отделение със свободен режим (25 легла), дневен стационар (15 места).

Основната дейност на клиниката е насочена към диагностика и лечение на психози в активна и подостри фази, афективни разстройства - депресия и мания, тревожни разстройства, обсесивно компулсивно разстройство, разстройства, свързани със стрес, органични психични разстройства на пациенти над 18 години.

Екипът има опит при диагностично трудни и терапевтично резистентни случаи, както и при коморбидност с телесни и неврологични заболявания, с изключение на зависимост към психоактивни вещества и алкохол, както и хранителни разстройства.

Извършва консултативна дейност вътреболнично и по договорни отношения с други лечебни заведения.

Дневният стационар позволява извършването на психосоциална рехабилитация и така създава възможност за обгрижване и подкрепа на пациентите от активния етап на боледуване до етапа на подпомагане на адаптацията в извънболнична среда.

Наличието на психолог с придобита специалност клинична психология осигурява комплексен подход към болестта - не само на ниво медицински грижи и медикаментозна терапия, но и психологична подкрепа спрямо специфичните нужди на всеки пациент.

Във Втора психиатрична клиника се извършват и някои други високоспециализирани дейности - електроконвулсивна терапия, оценка на когнитивни функции, личност и интелект, психологично консултиране и терапия, трудовоекспертна дейност.

Клиниката е база за извършване на научно-изследователска дейност в различни области на психиатрията, обучение на студенти по медицина, на специализиращи лекари за придобиване на специалност и общопрактикуващи лекари.

Екип

Дневен стационар

Контакти

Д-р Росица Кирилова Якимова-Ценова 02 9702 263
Д-р Миряна Пелова 02 9702 261
Д-р Виолета Недялкова 02 9702 261
Д-р Иванка Ангелова Кръстникова 02 9702 264
Д-р Илиана Димитрова Приставова 02 9702 262
маг. Борис Георгиев Тошков

Свързани статии: