Втора психиатрична клиника

Клиники Вижте езиковата версия на:  English (United Kingdom) 
Ръководство

Д-р Росица Кирилова Якимова-Ценова - асистент

Ръководител клиника
Д-р Росица Кирилова Якимова-Ценова - асистент
Д-р Росица Кирилова Якимова-Ценова - асистент

02 9702 263

Автобиография

Образование:
Висше медицинско (1995 г.) - лекар; Медицински университет - София
Придобита специалност:
Психиатрия - 2001 г.
Следдипломни специализации:
ОКР в края на хилядолетието- 14- 18.01.2000 г., СПА
Има ли нови отговори в подхода към паниката и депресията, 09.11.2000 г.
Новости в научните изследвания и клиничната практика на шизофренията- 1-2.12.2001 г., БД по биологична психиатрия, София
Новости в научните изследвания и клиничната практика на афективните разстройства- 10-12.10.2002 г, БД по биологична психиатрия, София
Да научим и знаем за шизофренията, СПА, 03-06.02.2005 г.
Неврологични и психиатрични аспекти на епилепсията 08- 10.04.2005 г.
Обучителен курс по ЕКТ 06-07.10.2011 г., сертифициран от ЕС
Професионална квалификация и опит:
специалист психиатър с опит в областта на общата психиатрия (афективни, тревожни и психотични разстройства), психофармакологична терапия и ЕКТ (международен сертификат за ЕКТ тренинг); участия в клинични проучвания
Заемана длъжност:
психиатър- асистент във Втора психиатрична клиника
Членство в научни организации:
Български лекарски съюз, Българска психиатрична асоциация
Научни интереси:
Психофармакология, психични разстройства в жизнения цикъл на жената
Научни публикации:
15
Чужди езици:
руски, английски

ст. мед. сестра Светла Георгиева Йоцева

Старша медцинска сестра
Светла Йоцева
Светла Йоцева
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
02 9702 266

Автобиография

Образование:
 • Медицинска сестра - общ профил (1979 г.), ПМИ, Медицинска Академия - София
 • Бакалавър „Мениджмънт на здравните грижи“, НБУ - София
Придобита специалност:
 • Психиатрична сестра - 2007 г.,Медицински Университет - София
 • Когнитивно поведенчески консултант - 2006 г., БАКПП
Професионална квалификация и опит:
Психиатрична медицинска сестра с 35 годишен клиничен опит; когнитивен психотерапевт.
Заемана длъжност:
 • Старша медицинска сестра във Втора психиатрична клиника
 • Преподавател по СДО по специалността.
Членство в научни организации:
 • БАСЗГ
 • БАКПП
Научни интереси:
Когнитивно-поведенческата психотерапия
Научни публикации:
2 монографии.
Чужди езици:
руски
Структура

Клиниката разполага с три режима на обгрижване - отделение с повишена степен на сигурност (10 легла), отделение със свободен режим (25 легла), дневен стационар (15 места).

Основната дейност на клиниката е насочена към диагностика и лечение на психози в активна и подостри фази, афективни разстройства - депресия и мания, тревожни разстройства, обсесивно компулсивно разстройство, разстройства, свързани със стрес, органични психични разстройства на пациенти над 18 години.

Екипът има опит при диагностично трудни и терапевтично резистентни случаи, както и при коморбидност с телесни и неврологични заболявания, с изключение на зависимост към психоактивни вещества и алкохол, както и хранителни разстройства.

Извършва консултативна дейност вътреболнично и по договорни отношения с други лечебни заведения.

Дневният стационар позволява извършването на психосоциална рехабилитация и така създава възможност за обгрижване и подкрепа на пациентите от активния етап на боледуване до етапа на подпомагане на адаптацията в извънболнична среда.

Наличието на психолог с придобита специалност клинична психология осигурява комплексен подход към болестта - не само на ниво медицински грижи и медикаментозна терапия, но и психологична подкрепа спрямо специфичните нужди на всеки пациент.

Във Втора психиатрична клиника се извършват и някои други високоспециализирани дейности - електроконвулсивна терапия, оценка на когнитивни функции, личност и интелект, психологично консултиране и терапия, трудовоекспертна дейност.

Клиниката е база за извършване на научно-изследователска дейност в различни области на психиатрията, обучение на студенти по медицина, на специализиращи лекари за придобиване на специалност и общопрактикуващи лекари.

Екип

Д-р Иванка Ангелова Кръстникова

Лекар психиатрия
Д-р Иванка Ангелова Кръстникова
Д-р Иванка Ангелова Кръстникова

02 9702 264

Автобиография

Образование:
Висше медицинско (1983 г.) – лекар; Медицинска Академия – София
Придобита специалност:
Психиатрия – 1990 г.
Следдипломни специализации:
 • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София – Психофармакотерапия – 1990 г.
 • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София – Афективни разстройства и суицидно поведение – 1990 г.
 • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София – Спешна психиатрия – 1991 г.
Професионална квалификация и опит:
специалист психиатър с опит в областта на общата психиатрия (афективни, психотични и тревожни разстройства), психофармакологична терапия и ЕКТ (международен сертификат за ЕКТ тренинг); участия в клинични проучвания
Заемана длъжност:
психиатър-ординатор във Втора психиатрична клиника
Членство в научни организации:
 • Български лекарски съюз;
 • Българска психиатрична асоциация;
 • НДНН.
Научни интереси:
Психофармакология, афективни разстройства, спешна психиатрия
Чужди езици:
руски, английски.

Д-р Милена Стефкова Пандова

Лекар психиатрия, асистент
Д-р Милена Стефкова Пандова
Д-р Милена Стефкова Пандова

02 9702 263

Автобиография


Д-р Миряна Пелова

Специализант по психиатрия
Д-р Миряна Пелова
Д-р Миряна Пелова

02 9702 261

Автобиография


Д-р Явор Чочев

Специализант по психиатрия
Д-р Явор Чочев
Д-р Явор Чочев

02 9702 261

Автобиография


Д-р Кристин Гьошкова

Специализант по психиатрия
Д-р Кристин Гьошкова
Д-р Кристин Гьошкова

02 9702 261

Автобиография


Д-р Виолета Недялкова

Специализант по психиатрия
Д-р Виолета Недялкова
Д-р Виолета Недялкова

02 9702 261

АвтобиографияДневен стационар

Д-р Илиана Димитрова Приставова

Лекар психиатрия
Д-р Илиана Димитрова Приставова
Д-р Илиана Димитрова Приставова

02 9702 262

Автобиография

Образование:
Висше медицинско (1984 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Психиатрия - 1992 г.
Следдипломни специализации:
 • Медицинска Академия, София - Психофармакотерапия - 1989 г.
 • Специализирана болница по неврология и психиатрия, София - Спешна психиатрия - 1992 г.
 • Българска психотерапевтична асоциация - Психотерапия (психодрама) - 1996 - 2002 г.
Професионална квалификация и опит:
 • специалист психиатър с опит в областта на общата психиатрия (афективни и психотични разстройства;
 • психични разстройства в късната възраст - геронтопсихиатрия);
 • психофармакологична терапия и ЕКТ (международен сертификат за ЕКТ тренинг);
 • участия в клинични проучвания.
Заемана длъжност:
Завеждащ дневния стационар
Членство в научни организации:
 • Български лекарски съюз;
 • Българска психиатрична асоциация.
Научни интереси:
Психофармакология, геронтопсихиатрия, психотерапия (психодрама).
Чужди езици:
английски

Борис Георгиев Тошков

Психолог
Борис Георгиев Тошков
Борис Георгиев Тошков

Автобиография

Образование:
Дипломиране: 2010 г.
Специалност - Клинична и консултативна психология: 2009 г.
Магистърска теза – „Мозъчна невропластичност (в развитие)”
Професионални интереси:
Когнитивно поведенческа терапия, гещалт психология, еволюционна психология, системен подход в психологията, кризисни интервенции.

Контакти

Д-р Росица Кирилова Якимова-Ценова 02 9702 263
Д-р Миряна Пелова 02 9702 261
Д-р Виолета Недялкова 02 9702 261
Д-р Иванка Ангелова Кръстникова 02 9702 264
Д-р Илиана Димитрова Приставова 02 9702 262
маг. Борис Георгиев Тошков

Свързани статии: