Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Политика на качество, околна среда и ЗБУТ

Ръководството на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София официално декларира своята Политика на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), която е огласена разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища на Болницата.

Политика на качество, околна среда и ЗБУТ

  • Дата
    04.08.2013
  • Последна промяна
    14.11.2019