Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Кодекс на професионалната етика

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ МБАЛНП „Св. Наум“

Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение, които служителите на МБАЛНП следва да спазват. Кодексът има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на медицинските специалисти на МБАЛНП, както и да издигне техният престиж.

Пълният текст на кодекса вижте в приложения файл 05.03.2021 г.


 • Дата
  04.08.2013
 • Последна промяна
  10.03.2021

ОБЯВИ, невлизащи в обхвата на ЗОП

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага.