Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Сигнали за корупция

Електронен адрес за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси:

http://anticorruption.government.bg

Телефон на РЗС Столица за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси:
02 9443385, вътр. 134

  • Дата
    04.08.2013
  • Последна промяна
    20.09.2013