(В сила от 19.01.2015 г.) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ЗОП) - ОТМЕНЕНИ

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в сила от 19.01.2015 г., съответно изм. и допълненията, приети на 26.02.2015 г. - от 01.03.2015 г.

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в сила от 19.01.2015 г.

Приложения към Вътрешните правила за планиране, организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД и контрол на изплънението на сключените договори за обществени поръчки в сила от 19.01.2015 г.

Свързани статии: