ID.061/24.03.2020. Договор за извършване на абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК

Предмет на договора:

Договор за извършване на абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК и необходимите ремонти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

  1. ДОГОВОР №61/24.03.2020 г. с контрахент Дипром ЕООД

Свързани статии: