ID.068/30.03.2020. Анекс към договор за предоставяне на услуга за мобилни телефони и за интернет и телефонна централа

Предмет на договора:

Анекс към Договор №75/08.04.2020 г. за комплексна електронна съобщителна услуга, включваща услугите „Bisiness Voice“ и „Достъп до Интернет“.

  1. ДОГОВОР №68/30.03.2020 г. с контрахент „А1 България“ ЕАД (Анекс към договор)

Свързани статии: