ID.109/29.05.2020. Договор за извозване с контейнери на отпадъци, различни от битови и приравнени към тях отпадъци

Предмет на договора по чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществени поръчки:

Извозване с контейнери на отпадъци, различни от битови и приравнени към тях отпадъци на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №109/29.05.2020 г. с контрахент „КРЪСТИТЕЛСКИ“ ЕООД

Свързани статии: