ID.174/30.07.2020. Договор за изгаряне на опасни медицински отпадъци от площадка на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора, съгл. Чл.258…269 от ЗЗД, във връзка с Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП:

Договор за изгаряне на опасни медицински отпадъци от площадка на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, пк 1113, ул. Д-р Любен Русев 1.

  1. ДОГОВОР №174/30.07.2020 г. с контрахент ПУДООС, гр. София

Свързани статии: