ID.180/13.08.2020. Договор за закупуване на работни облекла и лични предпазни средства за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора, съгл. във връзка с Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП:

Договор за закупуване на работни облекла и лични предпазни средства (ЛПС) за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №180/13.08.2020 г. с контрахент „БУЛТЕКС 99“ ЕООД

Свързани статии: