ID.193/28.08.2020. Договор за извършване на СМР на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за извършване на СМР, свързани с отстраняване на течове от покрив на сграда Клинична лаборатория в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. Договор №193/28.08.2020 г. с контрагехт ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов“ 31.08.2020 г.

Свързани статии: