ID.194/31.08.2020. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.

  1. ДОГОВОР №194/31.08.2020 г., контрахент ДИНО 90 - Росен Несторов ЕТ 01.09.2020 г.

Свързани статии: