ID.237/08.10.2019. Договор за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци

Предмет на договора:

Извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци, събрани в 3 (три) броя контейнери с вместимост 1.1 куб.м, тип „Бобър“.

  1. ДОГОВОР №237/08.10.2020 г., контрахент „Астон Сервиз“ ООД 12.10.2020 г.

Свързани статии: