ID.288/17.12.2020. Договор за изработка на медицински бланки за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за изработка на медицински бланки за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, съгл. Приложение към настоящия договор.

  1. ДОГОВОР №288/17.12.2020 г., контрахент „ИНФОРМАТИКА БГ“ ООД 21.12.2020 г.

Свързани статии: