ID.298/23.12.2020. Договор за доставка на клинично-лабораторно оборудване за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на клинично-лабораторно оборудване за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №298/23.12.2020 г., контрахент „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД 07.01.2021 г.

Свързани статии: