ID.059/16.02.2017. Договор за изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Преместване на наличния рентгенов апарат на МБАЛНП „Св. Наум“ в ново помещение“

Предмет на договора:

Договор за изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Преместване на наличния рентгенов апарат на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София, в ново помещение“

  1. ДОГОВОР №59/16.02.2017 г.

Свързани статии: