ID.062/22.02.2017. Договор за абонаментно сервизно поддържане на противопожарна система, изградена на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за абонаментно сервизно поддържане на противопожарна система, изградена на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №62/22.02.2017 г.

Свързани статии: