ID.168/18.05.2017. Договор за ИТ одит на информационната сигурност на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

ИТ одит на информационната сигурност на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, съгласно оферта на Изпълнителя (Приложение 1.).

  1. ДОГОВОР №168/18.05.2017 г.

Свързани статии: