ID.209/29.06.2017. Договор за техническо обслужване (абонамент) на хладилни инсталации и съоръжения, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за техническо обслужване на абонаментен принцип на хладилни инсталации и съоръжения, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №209/29.06.2017 г. с контрахент „АВИС-ЕЛ“ ООД, гр. София

Свързани статии: