ID.221/11.07.2017. Договор за изпълнение на доставка и монтаж на пожароизвестително оборудване на обект МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, сграда Психиатрия, етаж.1, ІІ-ра психиатрична клиника

Предмет на договора:

Договор за изпълнение на доставка и монтаж на пожароизвестително оборудване на обект МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, сграда Психиатрия, етаж.1, ІІ-ра психиатрична клиника

  1. ДОГОВОР №221/11.07.2017 г. с контрахент „Файър БГ“ ЕООД, гр. София

Свързани статии: