ID.197/25.08.16. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо,

Предмет на договора:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали

  1. ДОГОВОР №197/25.08.2016 г., контрахент „СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТИЛ“ ООД 25.08.2016 г.

Свързани статии: