ID.152/15.06.16. Договор със служба по трудова медицина във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Предмет на договора:

Договор със служба по трудова медицина във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

  1. ДОГОВОР №152/15.06.2016 г., контрахент ИКОНОМИКС ГРУП ЕООД 15.06.2016 г.

Свързани статии: