ID.165/04.07.16. Договор за поддръжка на хладилната техника в болницата

Предмет на договора:

Договор за поддръжка на хладилната техника в болницата

  1. ДОГОВОР №165/04.07.2016 г., контрахент АВИС-ЕЛ ООД 04.07.2016 г.

Свързани статии: