ID.240/25.10.16. Договор за СМР на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, София

Предмет на договора:

Договор за СМР на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, София

  1. ДОГОВОР №240/25.10.2016 г., контрахент „РУСЕВ ИН“ ЕООД 25.10.2016 г.

Свързани статии: