ID.242/01.11.16. Договор за проектиране и въвеждане в експлоатация на рентгенов кабинет за графични изследвания

Предмет на договора:

Договор за проектиране и въвеждане в експлоатация на рентгенов кабинет за графични изследвания в МБАЛНП „Св. Наум“, София

  1. ДОГОВОР №242/01.11.2016 г. 01.11.2016 г.

Свързани статии: