ID.251/24.11.16. Договор за демонтаж, монтаж и предварителни изпитвания на рентгенова уредба

Предмет на договора:

Договор за демонтаж, монтаж и предварителни изпитвания на рентгенова уредба

  1. ДОГОВОР №251/24.11.2016 г., контрахент „С&Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 24.11.2016 г.

Свързани статии: