ID.062/09.03.2018. Договор за поддръжка на напоителната система на болницата

Предмет на договора:

Договор за сезонна техническа поддръжка на поливни системи, намиращи се на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

  1. ДОГОВОР №62/09.03.2018 г. с контрахент ЕТ „ПИТАЛ - Александър Петров“

Свързани статии: