ID.149/16.05.1618. Договор за консултантски услуги, свързани с разработка и съгласуване на мерки за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

Предмет на договора:

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с разработка и съгласуване на мерки за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, според който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МБАЛНП „Св. Наум“, София се явява Администратор на лични данни.

  1. ДОГОВОР №149/16.05.2018 г., контрахент „Пени“ ЕООД 17.05.2018 г.

Свързани статии: