ID.259/04.10.2018. Договор за доставка на манипулационни колички в обект Клиника по нервни болести за интензивно лечение при МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Доставка на медицински изделия - манипулационни колички 3 броя, в обект Клиника по нервни болести за интензивно лечение при МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД - София

  1. ДОГОВОР №259/04.10.2018 г., контрахент „ВАЛДИ 2000“ ООД 08.10.2018 г.

Свързани статии: