ID.315/10.12.2018. Договор за осъществяване на охрана чрез паник бутон и сигнално охранителна техника на обекти на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за осъществяване на охрана чрез паник бутон и сигнално охранителна техника на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №315/10.12.2018 г., контрахент „СОТ - сигнално охранителна техника“ ЕООД

Свързани статии: