ID.309/19.12.2019. Договор за изработка на медицински бланки за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за изработка на медицински бланки за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, съгл. Приложение към настоящия договор.

  1. ДОГОВОР №309/19.12.2019 г., контрахент „ИНФОРМАТИКА БГ“ ООД

Свързани статии: