ID.050/07.03.2019. Договор за поддръжка на климатични и вентилационни системи

Предмет на договора:

Договор за абонаментно поддържане на климатични и вентилационни системи, инсталиране в обект: МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев 1.

  1. ДОГОВОР №50/07.03.2019 г. с контрахент Климасет ООД

Свързани статии: