ID.041/25.02.2019. Договор за абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна инсталация в МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Абонаментно сервизно поддържане (профилактика) и ремонт (отстраняване на откритите неизправности) на:
1. Пожароизвестителна инсталация (ППИ).
2. Безжична пожароизвестителна инсталация, изградена в архивно помещение на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №41/25.02.2019 г., контрахент „ФАЙЕР БГ“ ЕООД

Свързани статии: