ID.084/27.03.2019. Договор за извършване на абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК

Предмет на договора:

Договор за извършване на абонаментна техническа поддръжка на ВОИ и ВиК и необходимите ремонти на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД.

  1. ДОГОВОР №84/27.03.2019 г. с контрахент Дипром ЕООД

Свързани статии: