ID.218/30.08.2019. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и траспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.

  1. ДОГОВОР №218/30.08.2019 г., контрахент ДИНО 90 - Росен Несторов ЕТ 02.09.2019 г.

Свързани статии: