ID.255/30.10.2019. Договор за правен анализ и проверка за законосъобразност на обществени поръчки, възлагани от МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Правен анализ и проверка за законосъобразността на обществените поръчки, възлагани от МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД.

  1. ДОГОВОР №255/30.10.2019 г., контрахент Елена Орлинова Димова-Мушова 04.11.2019 г.

Свързани статии: