ID.087/28.04.2020. Договор за доставка на реактиви и консумативи

Предмет на договора:

Доставка на реактиви и консумативи - течни, готови, обогатяващи хранителни среди в епруветка за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №87/28.04.2020 г. с контрахент „РАДИКОМ“ ЕООД

Свързани статии: