ID.098/19.05.2020. Договор за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Предмет на договора:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №98/19.05.2020 г. с контрахент „Медиклим“ ЕООД

Свързани статии: