ID.00091. Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД със заповеди за финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечение на деца“ по три обособени позиции

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД със заповеди за финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечение на деца“ по три обособени позиции


Деловодна информация
00826 -
Д-1603 03/07/2017
не да
Обява
9065855

  1. Документация - заглавна страница
  2. Решение Д-156/03.07.2017 г. за откриване на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикуваната обява
  5. Указания към участниците
  6. Техническа спецификация
  7. Проект на договор

  8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: