Д-р Георги Кесиков

Образование:
Висше медицинско (1999 г.) - лекар; Медицински университет, София
Придобита специалност:
Нервни болести - 2011 г.
Следдипломни специализации:
Доплер сонография - МБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ";
Клинична електроенцефалография - МБАЛНП "Св. Наум"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, миастения гравис, инструментални методи на изследване (Доплер сонография, Електроенцефалография)
Заемана длъжност:
Лекар-ординатор, Клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
член на: Българско дружество по неврология; Български Лекарски Съюз
Научни интереси:
съдова неврология
Публикации:
1 научна статия
Чужди езици:
английски, френски

Свързани статии: