Гл. асистент д-р Диана Атанасова, д.м.

Образование:
Висше медицинско (2000 г. ) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 2007 г.
Следдипломни специализации:
Клинична електромиография; Евокирани потенциали, Вестибуларни разстройства; Множествена склероза - МБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 2007 г.
Тема: "Клинични и електромиографски проучвания при пациенти с остра и хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, множествена склероза, заболявания на периферната нервна система, миастения гравис, инструментални методи на изследване (Електромиография и евокирани потенциали)
Заемана длъжност:
Главен асистент, Началник отделение за лечение на инсулти в Kлиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
  • член на Българското Дружество по Неврология;
  • Българско Дружество по Електромиография и Евокирани потенциали;
  • Български Лекарски Съюз
Научни интереси:
множествена склероза, миастения гравис, периферни нервни заболявания, автоимунни заболявания, клиничната електромиография
Публикации:
35 научни статии
Чужди езици:
английски

Свързани статии: