ID.261/06.10.14 Предоставяне на комуникационно-информационни услуги - телевизионен сигнал на 22 броя ТВ точки

Предмет на договора:

Предоставяне на комуникационно-информационни услуги - телевизионен сигнал на 22 броя ТВ точки за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №261/06.10.2014 г.

Свързани статии: